English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm — екземпляр SOAXXXXX0017

Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm [холотип SOAXXXXX0017] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm [холотип SOAXXXXX0017] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0017 [Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alyssoides bulgarica (Zagor.) Assenov f. glabra Ceschm. Rhodopi centralis in saxosis supra urbem Asenovgrad
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 29273]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alyssoides bulgarica (Sagor) Assenov f. glabra Ceschm

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Capparales
семейство Brassicaceae
род Alyssoides
вид Alyssoides bulgarica