English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0016

Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm. [холотип SOAXXXXX0016] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm. [холотип SOAXXXXX0016] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0016 [Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: "Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff subsp. thracicum var. nutans Ceschm. var.nova; Loc. m. Rila, supra pad. Raduil i.d. Ibar"", 2200 m. in graminosis"""
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 45851]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. thracicum var. nutans Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium thracicum