English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0015

Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm. [холотип SOAXXXXX0015] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm. [холотип SOAXXXXX0015] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0015 [Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: "Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff subsp. pygmea Ceschm. subsp.nova; Loc. m. Rila, L.d. Orlovi skali"", bor.-occ. a cac. Jastrebetz, 2021 m. in graminosis saxasis"""
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 44516]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Allium thracicum Halacsy et Gheorghieff ssp. pygmea Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Amaryllidales
семейство Alliaceae
род Allium
вид Allium thracicum