English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Laurophyllum maricii Uzunova — екземпляр IBERPBXX0055

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: ТЗ-73, Laurophyllum maricii Uzunova, среден - късен миоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: ТЗ-73]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Laurophyllum maricii Uzunova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Laurales
семейство Lauraceae
род Laurophyllum
вид Laurophyllum Laurophyllum maricii