English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Skimmia tortonica Palamarev & Uzunova — екземпляр IBERPBXX0053

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Милчина лъка, С-15, Skimmia tortonica Palamarev & Uzunova, тортон
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: С-15]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Skimmia tortonica Palamarev & Uzunova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Sapindales
семейство Rutaceae
род Skimmia
вид Skimmia Skimmia tortonica