English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova — екземпляр IBERPBXX0051


Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova [холотип IBERPBXX0051] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0051 [Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Брайковица, Пловдивско, Бр-221, Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Бр-221]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Celastrophyllum mirabile Palamarev & Petkova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Celastrales
семейство Celastraceae
род Celastrophyllum
вид Celastrophyllum Celastrophyllum mirabile