English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova — екземпляр IBERPBXX0027


Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova [холотип IBERPBXX0027] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0027 [Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Ружинци, Област Видин, Р-3646, Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova, волин
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Р-3646]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Saxifragales
семейство Cercidiphyllaceae
род Cercidiphyllum
вид Cercidiphyllum Cercidiphyllum macrophyllum