English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Съветът на Европейския съюз прие Закон за възстановяване на природата (c) НПМ

Съветът на Европейския съюз прие Закон за възстановяване на природата

18 юни 2024 18:30

На 17 юни 2024 г. Съветът на Европейския съюз официално прие първия по рода си регламент за възстановяване на природата. Законът въвежда мерки за възстановяване на най-малко 20% от сухоземните и морските зони на ЕС до 2030 г. Основната цел е да се постигнат ключовите цели на ЕС за адаптиране към климатичните промени и осигуряване на прехраната на населението чрез справяне с неблагоприятните изменения на климата и смекчаване на последиците от природни бедствия. Тази инициатива ще помогне на ЕС да изпълни своите международни екологични ангажименти и да възстанови деградиралите екосистеми в сухоземните и морските местообитания на държавите-членки.

Законът определя конкретни, правно обвързващи цели и задължения за възстановяване на природата — включително сухоземни, морски, сладководни и крайбрежни, горски, селскостопански и градски екосистеми. Това обхваща влажни зони, тревни площи, гори, реки и езера, а също така и морски екосистеми.

До 2030 г. приоритет при изпълнението на мерките за възстановяване ще имат териториите от Натура 2000. За местообитанията, определени че са в лошо състояние в регламента, държавите-членки ще предприемат мерки за възстановяване на най-малко 30% до 2030 г., най-малко 60% до 2040 г. и най-малко 90% до 2050 г.

През последните десетилетия се отчита драстично намаляване на числеността и разнообразието от диви опрашители в Европа. За да се справи с това, регламентът въвежда специфични изисквания и мерки за обръщане на тенденцията в намаляването на популациите на опрашителите най-късно до 2030 г. Увеличаването на популацията на горските птици и увеличаване на градските зелени площи и горите до края на 2030 г. също са ключови мерки в този нов закон.

Държавите-членки ще въведат мерки, насочени към възстановяване на пресушените торфища и ще помогнат за засаждането на поне три милиарда допълнителни дървета до 2030 г. За да превърнат най-малко 25 000 км реки в свободно течащи, до 2030 г. ще бъдат предприемат мерки за премахване на създадените от човека бариери.

Съгласно новите правила трябва да бъдат изготвени предварително и да се представят в Европейската комисия национални планове за възстановяване, показващи как ще бъдат постигнати целите.

До 2033 г. Комисията ще оцени прилагането на регламента и неговото въздействие върху секторите на селското стопанство, рибарството и горското стопанство, както и неговите по-широки социално-икономически ефекти.

„Доволен съм от това положително гласуване на Закона за възстановяване на природата, който беше договорен между Европейския парламент и Съвета преди почти година. Това е резултат от упорит труд, който се отплати. Няма време за почивка в опазването на околната среда. Днес Съветът на ЕС избира да възстанови природата в Европа, като по този начин защити нейното биоразнообразие и жизнената среда на европейските граждани. Европейската делегация ще може да отиде с високо вдигната глава на следващата Конференция на страните-членки (COP)“, заяви Ален Марон, министър на климатичния преход, околната среда, енергетиката и демокрацията на участието в правителството на регион Брюксел-столица.

Националният природонаучен музей при БАН се включи по-рано тази година в кампанията в защита на закона с лични писма на учените до евродепутатите и с подкрепа на кампанията на научна общност с над 6000 учени еколози от цяла Европа.

Вижте как Европейският съюз оценява състоянието на природата на Европа днес: consilium.europa.eu/en/infographics/state-of-eu-nature/.

Версия за печат