English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей при БАН и издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ представиха книгата „Панорама на българската зоология“ на професора-емеритус на Националния природонаучен музей при БАН, д.б.н. Петър Берон (1) (c) НПМ
Националният природонаучен музей при БАН и издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ представиха книгата „Панорама на българската зоология“ на професора-емеритус на Националния природонаучен музей при БАН, д.б.н. Петър Берон (2) (c) НПМ
Националният природонаучен музей при БАН и издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ представиха книгата „Панорама на българската зоология“ на професора-емеритус на Националния природонаучен музей при БАН, д.б.н. Петър Берон (3) (c) НПМ

Националният природонаучен музей при БАН и издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ представиха книгата „Панорама на българската зоология“ на професора-емеритус на Националния природонаучен музей при БАН, д.б.н. Петър Берон

4 октомври 2023 18:30

На 3 октомври 2023, от 17:30 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките се събраха любители на зоологията, колеги и приятели на Петър Берон за представяне на най-новата му книга — „Панорама на българската зоология“.

Директорът на музея, проф. Павел Стоев представи накратко автора и отбеляза с вълнение радостта си от публикуването на тази изключително интересна и отдавна очаквана книга. Проф. Стоев напомни, че благодарение на десетилетните изследвания на проф. Стефан Станев развитието на ботаническите изследвания в България е много добре документирано. За съжаление, въпреки че зоологическите изследвания в страната многократно надхвърлят ботаническите, имайки предвид че животните са поне 6 пъти повече от растенията, липсват съвременни обобщаващи исторически прегледи. Книгата на проф. Петър Берон попълва тази огромна празнина в българската зоологична наука.

„Такава книга може да бъде написана само от човек като проф. Берон, който е бил свидетел на голяма част от описаните в нея факти и е познавал лично много от българските зоолози. Енциклопедичните му познания, трупани в продължение на 70 години, в комбинация с многостранните му интереси го правят единственият зоолог, който би могъл да обобщи цялата българска фауна. Книгата съдържа много оригинални сведения, резултат от лични разговори или преживявания на автора, което я прави още по-ценна“, каза проф. Стоев.

Директорът на издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, г-н Димитър Радичков приветства гостите и изрази удовлетворението си от работата с проф. Берон като автор. Това е четвъртата негова книга, която издават и макар да са с много различна тематика, всички се радват на вниманието на публиката.

Професор Берон представи накратко книгата си и разказа за това как се е вдъхновил да я напише и дългия път, който е трябвало да измине преди да успее да я завърши.

В „Панорама на българската зоология“ е проследено развитието на българската зоология в областите таксономия, систематика, фаунистика, зоогеография и екология. Събрана е информация и за историята на българската зоология от 1776 г. до наши дни. Отбелязан е приносът на първите учители, отдали своя доброволен труд след Освобождението за събирането на първите колекции и създаването на първите музейни сбирки. Проследено е развитието на научните институции, музеите, научните издания и експедиции в България и по света, както и приносите на българските зоолози за изучаването на световната фауна. Направен е обзор на съвременната систематика на животните, с приносите на българските учени.

Книгата може да бъде закупена в музейния магазин на адрес „Цар Освободител“ 1 или поръчана от сайта на издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“: press.bas.bg/bg/books-103/show-104(898).

Версия за печат