English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Учени от НПМ — БАН участваха в създаването на Национален консорциум по ДНК баркодиране (1) (c) НПМ
Учени от НПМ — БАН участваха в създаването на Национален консорциум по ДНК баркодиране (2) (c) НПМ

Учени от НПМ — БАН участваха в създаването на Национален консорциум по ДНК баркодиране

29 септември 2023 18:20

На 27.09.2023 в зала Проф. Марин Дринов на Българската академия на науките се проведе Националният симпозиум „Създаване на български консорциум по ДНК баркодиране — Bulgarian Barcode of Life“. Събитието беше организирано от Инициативен комитет, включващ седем научни институции: Национален природонаучен музей — БАН, Институт по физиология на растенията и генетика — БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН, Биологически факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски, Лесотехнически университет, Селскостопанска академия и Научно издателство Пенсофт.

Целта на симпозиума бе да събере институциите, които прилагат методите на ДНК баркодиране за изучаване на биоразнообразието в България и да бъдат обобщени проведените досега дейности в дискусии, които да подпомогнат началото на новата национална инициатива.

Събитието бе открито от доц. Ина Анева, научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология в БАН. Доц. Георги Бончев (ИФРГ — БАН) представи постиженията на завършващия мащабен проект BULCode. Гл. ас. д-р Анелия Бобева (ИБЕИ — БАН) обобщи генетичните изследвания, които се осъществяват от учените на ИБЕИ — БАН. Гл. ас. д-р Стефания Каменова (НПМ — БАН) посочи примери за метабаркодиране на хранителните мрежи на някои тревопасни животни. Доц. Мирослава Жипонова представи опита и стратегическите интереси на Софийския университет. Проф. Иван Атанасов разказа за проучванията, които се осъществяват в Агробиоинститута на Селскостопанска академия, а проф. Петър Желев сподели опита на Лесотехнически университет в ДНК-баркодирането на таксономично сложни групи. Проф. Любомир Пенев от Научно издателство Пенсофт представи възможностите за публикуване, разпространение и управление на данни от ДНК-баркодиране.

Симпозиумът завърши с подписването на споразумение за сътрудничество, с което беше създаден Националния консорциум по ДНК баркодиране Bulgarian Barcode of Life (BgBOL). Консорциумът ще има задачата да координира, подкрепя и промотира изследванията по ДНК баркодиране в България.

Версия за печат