English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна (1) (c) НПМ
Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна (2) (c) НПМ
Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна (3) (c) НПМ
Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна (4) (c) НПМ

Националният природонаучен музей при БАН участва в обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания във Варна

24 април 2023 18:30

Гл. ас. д-р Недко Недялков и гл. ас. д-р Надежда Карастоянова бяха лектори в „Обучение по археозоология, палеоантропология и методи на научните изследвания“, организирано от Икономическия университет във Варна, на 20—22 април 2023. В презентациите си двамата учени запознаха участниците с историята на археозоологията в България — какво представлява археозоологията и каква информация може да извлечем с нейна помощ.

Сред акцентите бяха още темите за сравнителна анатомия — разлики между човека и животното; обработка на данни и специализирани анализи — ДНК, ZooMS, изотопни анализи; събиране на фосилни и субфосилни материали на терен и тяхната консервация. В практическата част имаше демонстрации по сравнителна анатомия — как да различим основни видове животни, които се срещат често в археологически обекти и как да различим основни групи гръбначни животни като риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Версия за печат