English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Пеперудите в България -- една дългоочаквана книга е вече факт (c) НПМ

Пеперудите в България — една дългоочаквана книга е вече факт

14 февруари 2022 14:30

Лангуров М. 2022 Пеперудите в България. Фотографски полеви определител. Национален природонаучен музей. Българска академия на науките, София, 353 с.

Една отдавна чакана книга вече е в ръцете на любознателните читатели. В рамките на 353 страници в печатно и електронно издание са представени на български и английски език всички видове дневни пеперуди, срещащи се в България. Включени са общо 218 вида от 6 семейства, сред които и видове, които са известни от съседни на страната ни територии и потенциално могат да бъдат намерени у нас.

Почти всяка европейска държава има определител на своята пеперудна фауна и това двуезично издание запълва тази празнина в познанието за природата на нашата родина. Книгата е логично следствие от натрупания огромен материал — наблюдения и снимки, както и серията предхождащи я публикации на автора през последните 20 години.

Определителят съдържа кратко описание с посочени характерни за всеки вид белези и разликите между мъжките и женските, когато такива различия се наблюдават. Изключително богатият илюстративен материал позволява тази част да е много добре синтезирана и без излишни и утежняващи подробни описания. Дадени са отделно и размерите в разпер за всеки вид. Те също позволяват по-лесно ориентиране, макар и отделните видове да варират. Така посочените белези са лесни за възприемане, откриване и разпознаване в полеви условия. Последващите две секции от текста включват информация за характерните за пеперудите биотопи и хранителни растения. На начинаещите ползватели това, както и информацията за разпространение и период на летеж ще помогне да започнат лесно да намират обектите включени в изданието.

Не на последно място от голяма полза за работещите с определителя е и групирането на подобно изглеждащите видове, както и отделянето на главните отличителни белези от подобните видове в края на текста за всеки таксон.

Авторът се е постарал българският текст да е максимално достъпен за широка аудитория, избягвайки, където е възможно свръхспециализирана терминология. Така ученици, включително и деца с интереси биха могли без проблем да използват книгата, дори ако е нужна малка помощ в началото. Специализираната терминология е запазена в английския текст и всеки интересуващ се би могъл да навлезе в нея. В определени случаи това води до малки различия между текста на английски и български.

Огромната по обем информация, обработена и включена в книгата, е най-вероятната причина за допускането на някои незначителни пропуски. Посочената в индекса съвършена синевка, липсва като име в българския текст. Читателите лесно биха се ориентирали, че това е вида Phengaris teleius. В печатното издание за някои видове с цел да не се загуби от качеството на илюстрацията, знаците за пола са представени с много фини контури. Това затруднява понякога, но за щастие е преодолимо. Последователността на подреждане на илюстрациите е еднаква навсякъде в книгата.

Без съмнение книгата на доц. Марио Лангуров е добра основа за опознаване на тази изключително важна и уязвима част от биоразнообразието на България. Тя ни представя в синтезиран вид всичко нужно за разпознаването на всеки отделен вид от българската фауна на дневните пеперуди и ще представлява интерес не само за научната общност и любителите в страната и чужбина, а и за всеки начинаещ, който иска да се наслаждава на красотата на тази изключителна група насекоми. Не на последно място тя ще спомогне за формирането в децата и учениците на разбиране за опазването на природата, на отделните видове и техните местообитания и ще им помогне просто да обичат и лесно да възприемат красотата на заобикалящия ни жив свят. А вземането на важни природозащитни решения започва именно от това.

Българските ентомолози и природолюбители с интерес очакват и следващи подобни монографии за съседни на България територии.

Определителят е издаден от НПМ-БАН по програма Образование с наука II и е отпечатан с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Книгите се се разпространяват безплатно и се използват в образователната програма на музея като част от обучението по природни науки. Издаването на книгата е част от усилията на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките за популяризирането на науката на достъпен език.

Електронното издание е със свободен достъп от сайта на музея.

Пожелаваме ви приятно четене и чудесни мигове с пеперудите сред българската природа!

Версия за печат