English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Започва дигитализиране на научните колекции на Националния природонаучен музей при БАН (1) (c) НПМ
Започва дигитализиране на научните колекции на Националния природонаучен музей при БАН (2) (c) НПМ

Започва дигитализиране на научните колекции на Националния природонаучен музей при БАН

1 февруари 2021 20:20

С нов съвместен проект Националният природонаучен музй и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще дигитализират най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, съхранявани в научните хранилища на двата института. С провеждането на първата официална онлайн среща на екипите на 12 януари 2021 започна изпълнението на първия етап от проекта Разпределена система от научни колекции — България (DiSSCo–BG).

Целта на проекта е през 2027 г. да бъдат дигитализирани и достъпни онлайн значителна част от научните колекции с безгръбначни и гръбначни животни и палеонтологични материали на НПМ–БАН и хербариума, микологична, зоологични, палеоботанична и палинологична колекции и колекцията с живи растения на ИБЕИ–БАН. Очакванията на учените са да бъдат обхванати около 2 милиона колекционни единици и около 500 000 дигитални изображения на образци, свързани с базата данни.

През първата година от проекта акцентът е инфраструктурното и техническо обезпечаване на колекциите, разработване на политики за унифициране и стандартизиране на регламентите, свързани с достъпа до колекциите и техните бази-данни, избор на система за управление на бази данни и стандарти за дигитализация в съответствие с най-добрите практики на водещи институции. Финансовата помощ осигурена от Министерството на образованието и науката за първата година на проекта е в размер на 800 000 лева.

Двата института са обединени в консорциума Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България (DiSSCo-BG). Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020—2027.

Версия за печат