English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

На 29 април 2009 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и заместник министър председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев посетиха Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (c) НПМ (1)
На 29 април 2009 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и заместник министър председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев посетиха Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (c) НПМ (2)
На 29 април 2009 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и заместник министър председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев посетиха Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (c) НПМ (3)
На 29 април 2009 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и заместник министър председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев посетиха Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (c) НПМ

Министър Даниел Вълчев и Симеон Сакскобурготски на посещение в НПМ

3 май 2009 15:40

На 29 април 2009 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и заместник министър председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев посетиха Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Повод за посещението им бе 120-годишнината от основаването на музея.

От страна на Българската академия на науките присъстваха председателят на БАН акад. Никола Съботинов, заместник председателят на БАН акад. Александър Попов, заместник председателят на Народното събрание и дългогодишен директор на музея доц. д-р Петър Берон, директорът на Института по зоология при БАН проф. дбн Параскева Михайлова и др. От Министерството на образованието и науката присъства управителят на Фонда за научни изследвания проф. дфн Анастас Герджиков.

Директорът на Националния природонаучен музей доц. д-р Алекси Попов запозна гостите с историята на най-стария музей в България и очерта по-важните постижения на институцията през последните години. Обърнато бе внимание на научните постижения, образователната, популяризаторската и природозащитната дейност, научните колекции на музея и международната дейност. След това на присъстващите бе представена постоянната експозиция на музея с акцент върху ценните експонати на изчезнали и редки видове птици и бозайници.

Особен интерес предизвика Царската колекция от пеперуди, наброяваща около 8000 екземпляра, както и уловените от Симеон Сакскобургготски като дете пеперуди. Д-р А. Попов показа на гостите първия каталог на научните колекции, акварели и книги с прекрасни рисунки на птици от библиотеката на Цар Фердинанд и скулптури, подарени на Царското семейство.

На среща с министър Д. Вълчев и ръководителите на БАН бяха обсъдени основните приоритети в научната и образователната дейност на музея и някои от проблемите, свързани с недостатъчната експозиционна площ, липсата на средства за научни изследвания и недостатъчния персонал. Министърът на образованието и науката изяви готовност да подпомогне с конкретни действия работата на Националния природонаучен музей във връзка с юбилея и като първа крачка дари нова фотокопирна машина. Д-р А. Попов подари на гостите си най-новите книги за застрашените пеперуди и бозайници в България.

Версия за печат