English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Пощенска марка и плик за 120-годишнината Националния природонаучен музей в София (c) НПМ
Пощенска марка и плик за 120-годишнината Националния природонаучен музей в София (c) НПМ

Пощенска марка за 120-годишнината Националния природонаучен музей в София

23 март 2009 01:10

По случай 120 години от основаването на Националния природонаучен музей в София на 24 март 2009 г. от 10:00 часа във фоайето на музея ще бъдат валидирани марка, блок, първодневен плик и специален пощенски печат. Специализираният експертен съвет по маркоиздаване към Държавната агенция за информационни технологии и съобщения е предоставил художественото оформление на младия художник Андриян Бекяров. В основно изображение на марката и блока е избран аметиста, а на печата е изобразено логото на музея — алпийски сечко.

Музеят е основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд под името Княжески естественоисторически музей. Мисията на НПМ е насочена в няколко направления: фундаментални и приложни изследвания, управление и съхраняване на колекциите, разпространение на природонаучните знания чрез експозицията и популярната литература, обучение на докторанти и млади специалисти, експертна дейност.

Версия за печат