English | Български


Димитър Кайнаров

(докторант)
телефон: 089 5054543; е-поща:

Роден на 30 март 1992 г. в Пещера.

Образование

2016 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, бакалавър, биолог.
2018 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, магистър по ентомология.
2019 — ПУ Паисий Хилендарски, Биологически факултет, магистър по микробиология.
2019—2022 г. — Национален природонаучен музей, София, докторант, специалност ентомология.

2019 до сега — химик в лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ — ИОХЦФ-БАН.


Изследователски интереси

Фаунистика, таксономия, систематика и опазване на пеперудите от групата Macrolepidoptera (Lepidoptera) в България.

Биохимия и биофизикохимия на протеини и ензими, протеомика, гликомика, изследване и приложение на природните и физиологично активни вещества.

Текущи проекти

ННП „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

Теренен опит

Проучване на пеперудите от групата Macrolepidoptera на Бесапарските ридове
Проучване на пеперудите от групата Macrolepidoptera на Рила планина

Публикации


Kaynarov, D., Dolashki, A., Boyanova, O., Velkova, L., Voelter, W., Dolashka, P., 2020. Investigation of antitumor potential of hemocyanins from gastropodan against Т24 bladder carcinoma. — Scientific conference “Ecological Products for Health”, 4—8 October 2020, Spa Hotel Kleptuza, Velingrad, Bulgaria.

Nahirnić, A., Beshkov, S., Kaynarov, D., 2019. New records of Adscita obscura (Zeller, 1847) (Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae) on the Balkan Peninsula. — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 4: 15—19. [PDF]

Kaynarov, D., Andreev, I., Dipchikova, S., 2017. Data on butterflies and moths from the region of Slaveyno, Western Rhodope Mountains (Insecta, Lepidoptera) — Annuaire de l’Université de Sofia St. Kliment Ohridski Faculte de Biologie.