English | Български


Любляна Граменова

(главен технически сътрудник — домакин)
е-поща:
Администрация

Професионален опит


Съставяне на инвертарни книги, почистване и надписване на над 33000 колекционни образци от вкаменелости
Изработка на илюстрациите към Kostov, I. & Kostov, R. I. 1999. Crystal habits of minerals. Bulgarian Academic Monographs, 1. Pensoft Publishers and Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 415 pp.