Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син [изглед галерия]

Топаз — образец 0007
Топаз — образец 0560
Топаз — образец 0286
Топаз — образец 0562
Топаз — образец 0583
Шпинел — образец 0608
Индиголит — образец 0329
Индиголит — образец 0330
Топаз — образец 0579
Топаз — образец 0585
Топаз — образец 0593
Топаз — образец 0574
Опал — образец 0749
Опал — образец 0750
Ангелит — образец 0736
Ангелит — образец 0737
Топаз — образец 0058
Топаз — образец 0551
Топаз — образец 0293
Сапфир — образец 0646

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено зеленикаво син — 31
страница 1 от 2 следваща последна