Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен [изглед галерия]

Аквамарин — образец 0245
Аквамарин — образец 0523
Афганит — образец 0283
Аквамарин — образец 0445
Аквамарин — образец 0522
Аквамарин — образец 0423
Аквамарин — образец 0063
Аквамарин — образец 0302
Индиголит — образец 0548
Флуорапатит — образец 0057
Флуорапатит — образец 0013
Аквамарин — образец 0424
Индиголит — образец 0083
Грандидиерит — образец 0744
Индиголит — образец 0134
Индиголит — образец 0139
Индиголит — образец 0140
Индиголит — образец 0338
Индиголит — образец 0339
Ларимар — образец 0531

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен — 30
страница 1 от 2 следваща последна