Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: наситено пурпурно червен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: наситено пурпурно червен [изглед галерия]

Карнеол — образец 0215
Карнеол — образец 0216
Кобалтов смитсонит — образец 0039
Кобалтов смитсонит — образец 0297
Кобалтов смитсонит — образец 0298
Кобалтов смитсонит — образец 0543
Гранат малая — образец 0238
Гранат малая — образец 0239
Елбаит — образец 0003
Елбаит — образец 0451
Родохрозит — образец 0028
Вайриненит — образец 0115
Гранат малая — образец 0399
Елбаит — образец 0564
Родолит — образец 0262
Родолит — образец 0001
Родолит — образец 0653
Рубин — образец 0276
Рубин — образец 0629
Рубин — образец 0654

Образци скъпоценни камъни по цвят: наситено пурпурно червен — 22
страница 1 от 2 следваща последна