Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: леко пурпурно червен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: леко пурпурно червен [изглед галерия]

Шпинел — образец 0462
Рубелит — образец 0071
Рубелит — образец 0153
Родолит — образец 0731
Шпинел — образец 0658
Алмандин — образец 0632
Алмандин — образец 0236
Алмандин — образец 0430
Алмандин — образец 0643
Хромов пироп — образец 0289
Серия пироп-алмандин — образец 0141
Серия пироп-алмандин — образец 0125
Серия пироп-алмандин — образец 0005
Серия пироп-алмандин — образец 0621

Образци скъпоценни камъни по цвят: леко пурпурно червен — 14
страница 1