Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: пурпурен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: пурпурен [изглед галерия]

Розов кварц — образец 0233
Розов кварц — образец 0079
Розов кварц — образец 0279
Розов кварц — образец 0700
Розов кварц — образец 0078
Розов кварц — образец 0377
Розов кварц — образец 0257
Розов кварц — образец 0266
Розов кварц — образец 0271
Розов кварц — образец 0346
Розов кварц — образец 0698
Розов кварц — образец 0699
Розов кварц — образец 0701
Розов кварц — образец 0175
Розов кварц — образец 0188
Розов кварц — образец 0242
Опал — образец 0409
Орлец — образец 0741
Родолит — образец 0647
Родолит — образец 0660

Образци скъпоценни камъни по цвят: пурпурен — 22
страница 1 от 2 следваща последна