Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-червен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-червен [изглед галерия]

Триплит — образец 0587
Зебров камък — образец 0655
Слънчев камък — образец 0622
Слънчев камък — образец 0623
Опал — образец 0412
Спесартин — образец 0098
Спесартин — образец 0450
Спесартин — образец 0652
Хиацинт — образец 0177
Клинохумит — образец 0045
Опал — образец 0211
Опал — образец 0227
Хесонит — образец 0210
Хесонит — образец 0639
Хесонит — образец 0642
Бастнезит — образец 0280
Топаз — образец 0573
Клиноцоизит — образец 0047
Фриделит — образец 0086

Образци скъпоценни камъни по цвят: оранжево-червен — 19
страница 1