Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: зеленикавожълт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: зеленикавожълт [изглед галерия]

Цитрин — образец 0241
Цитрин — образец 0116
Цитрин — образец 0710
Цитрин — образец 0114
Цитрин — образец 0074
Цитрин — образец 0207
Планински кристал — образец 0379
Планински кристал — образец 0589
Планински кристал — образец 0172
Планински кристал — образец 0291
Планински кристал — образец 0316
Планински кристал — образец 0189
Серия гросулар-андрадит — образец 0027
Клейофан — образец 0391
Хризоберил — образец 0011
Хризоберил — образец 0126
Опал — образец 0073
Опал — образец 0176
Хризоберил — образец 0607
Титанит — образец 0452

Образци скъпоценни камъни по цвят: зеленикавожълт — 21
страница 1 от 2 следваща последна