Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: син [изглед галерия]

Хакманит — образец 0061
Халцедон — образец 0180
Халцедон — образец 0510
Халцедон — образец 0511
Халцедон — образец 0512
Халцедон — образец 0580
Халцедон — образец 0591
Халцедон — образец 0225
Халцедон — образец 0688
Халцедон — образец 0418
Халцедон — образец 0558
Петшит — образец 0081
Петшит — образец 0082
Петшит — образец 0334
Петшит — образец 0335
Танзанит — образец 0235
Танзанит — образец 0363
Танзанит — образец 0383
Кордиерит — образец 0025
Кордиерит — образец 0123

Образци скъпоценни камъни по цвят: син — 29
страница 1 от 2 следваща последна