English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Nikolay Boev [publications] (2)

Боев, Н., 1984. Красив, непознат и желан съсед — турач. — Лов и риболов, 1: 16—18. [PDF]

Боев, Н., 1984. Има ли новооткрити бозайници в Съветския съюз. — Лов и риболов, 12: 23—24. [PDF]

Боев, Н., 1984. Изтърбушената красота на природата. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11799/ 27.01.1984: 8. [PDF]

Боев, Н., 1984. Залязва древен бозайник. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11794/ 11.02.1984: 9. [PDF]

Боев, Н., 1984. Забравени богатства. — в. 'Вечерни новини', бр. 118/20.05.1984. [PDF]

Боев, Н., 1984. Дърдавецът. — Лов и риболов, 11: 18—20. [PDF]

Боев, Н., 1984. Да възстановим фаунистичното ни богатство. — Защита на природата, 12: 16—17. [PDF]

Боев, Н., 1984. В нов дом. — Защита на природата, 11: 19—21. [PDF]

Боев, Н., 1984. Блатата трябва да живеят. — Защита на природата, 10: 2—4.

Боев, Н., 1984. Без вина виновна. Още веднъж за набедената сврака. — в. 'Отечествен глас' Пловдив, бр. 84/ 07.04.1984: 3. [PDF]

Боев, Н., 1984. (авт.-съст.). 1985 — Български ловно-рибарски съюз. — Календар. (12 текста: зубър, тетрев, дива коза, соколи, бухал, пеликани, бял ангъч, кръстат орел, турилик, чапли, дропли, рис). — С. 1—14. [PDF]

Ганев, Ж., Боев, Н., Михайлов, Кр., Георгиев, Г., 1983. Щъркеловата 'криза' чука на врата. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11583/ 29.03.1983: 1. [PDF]

Боев, Н., Мичев, Т., Стоянова, Л., 1983. Список охраняемых видов животных в странах-членов СЭВ. — НКЦОВОС-БАН, С., 1—218.

Боев, Н., 1983. Умаленият двойник на щрауса. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11659/ 15.07.1983: 4. [PDF]

Боев, Н., 1983. (текстове към сн.). — В: Георгиев, В. 1983. Какво знаем за бозайниците. С., Отечество, 1—176. [PDF]

Боев, Н., 1983. (Спомени за Александър Денков) — София, 9 или 8.

Боев, Н., 1983. Пътеводител за Сливенско. — в. 'Ехо', бр. 42/14.10.1983: 4. [PDF]

Боев, Н., 1983. Предговор. — В: Симеонов, С. В синевата на планинските върхове. С. Земиздат, 5—11. [PDF]

Боев, Н., 1983. Полезното и вредното в животинския свят. — Лов и риболов, 7: 4—7. [PDF]

Боев, Н., 1983. Планинската антилопа. — в. 'Отечествен фронт', бр. 11709/ 23.09.1983: 10. [PDF]

Боев, Н., 1983. Московският зоопарк. — Наука и техника за младежта, 5: 16—21. [PDF]

Боев, Н., 1983. Екзотика у дома. — в. 'Вечерни новини', бр. 281 (9670)/02.12.1983: 4. [PDF]

Боев, Н., 1983. Дропла, прости ни! — Наша родина, 2 (350): 16—17. [PDF]

Боев, Н., 1983. Вчера беше късно! — в. 'Отечествен фронт', бр. 11596/ 15.04.1983. [PDF]

Боев, Н., 1983. Български ловно-рибарски съюз — 100 години организирано ловно движение в България. Календар за 1984. — ДИ Септември, С., 1—14.

Боев, Н., 1983. Без 'черни петна' в природното ни разнообразие. — в. 'Работническо дело', бр. 154/ 03.06.1983: 4. [PDF]

Boev, N., Michev, T., 1982. In the Balkans: plea for protection. — Naturopa, 40: 24—25. [PDF]

Боев, Н., Мичев, Т., 1982. Състояние и опазване на орнитофауната в България. — В: Нац. теорет. конф. по опазване на обкр. среда. 01.05.1982, Слънчев бряг, Доклади, т. 1, 322—326. [PDF]

Боев, Н., 1982. Фламинго, ела при нас! — Лов и риболов, 5: 23. (подп. Крумов, Н.) [PDF]

Боев, Н., 1982. Убийците на лебедова красота не могат да са ловци. — Лов и риболов, 5: 24—25.

Боев, Н., 1982. След дирите на думите. — Лов и риболов, 9—10: 58—61. [PDF]

Боев, Н., 1982. Сбогом или довиждане на дроплата? — Защита на природата, 6: 33—34. [PDF]

Боев, Н., 1982. Ренесанс на... кича. — в. 'Сливенско дело', 13.03.1982., с. 4. [PDF]

Боев, Н., 1982. Птичи празници. (ХVІІІ международен орнитологичен конгрес. — в. 'Вечерни новини', бр. 219 (9299)/ 17.09.1982. [PDF]

Боев, Н., 1982. Преди да гостувате на Сребърна. — В: Мичев, Т., Р. Илиев 1982. Пеликани, тръстики, хора. С., Земиздат, 5—11. [PDF]

Боев, Н., 1982. Предговор и послеслов. — В: Комарек, Ю. 1982. Любовта в природата. С., Земиздат, 5—11. [PDF]

Боев, Н., 1982. Отживелица. — в. 'Вечерни новини', бр. 190/ 13.08.1982. [PDF]

Боев, Н., 1982. Оръжие, което не ранява. — АБВ, 32/10.08.1982: 3.

Боев, Н., 1982. Нутрията — един перспективен бозайник. — Лов и риболов, 7: 14—16. [PDF]

Боев, Н., 1982. Нека природозащитното ни законодателство покаже своята жизненост! — Защита на природата, 10: 9. [PDF]

Боев, Н., 1982. Кочев, Хр. 1982. Растителност на водоемите в българия (Екология, охрана и стопанско значение), Христо Кочев, Даки Йорданов, Издателство на БАН, 284 с., с ил. — Природа, 2: 90—92. [PDF]

Боев, Н., 1982. Какво може да даде зоопаркът ни? — ...

Боев, Н., 1982. Из историята на лова и природозащитата. — Лов и риболов, 4: 30—33. [PDF]

Боев, Н., 1982. За автора. — В: Зверев, М., 1982. Съкровищница на чудеса. С. Земиздат, 5—9. [PDF]

Боев, Н., 1982. Господарят на 'узем къща'. — Наша Родина, 4—5: 47—48 [PDF]

Боев, Н., 1982. [Без загл.; Отг. на читат. въпроси]. — Лов и риболов, 4: 20.

Боев, Н., 1982. XVIII Международен орнитологичен конгрес в Москва. — Лов и риболов, 11: 16—17. [PDF]

Boew, N., 1981. Das 'Rotbuch' der VR Bulgarien. — Urania, 7: 60—63. [PDF]

Крумов [Боев], Н., 1981. Полезна и навременна научна книга. — Защита на природата, 10 1981: 38. [PDF]

Боев, Н., 1981. Хубаво написано. — в. 'Ехо', бр. 16/ 17.04.1981. [PDF]


— 667 publications
First Previous Page 2 of 14 Next Last