The full bibliographical reference for the searched title “Drenowski, 1909c” is:

Drenowski, A. K. (1909c) Novi i s malko nahodishta vidove iz peperudnata fauna na Balgariya. Periodichesko spisanie na Balgarskoto knizhovno druzhestvo v Sofia 70 (9—10): 603—638, Tab. I—IV [In Bulgarian].


Back to the previous page