The full bibliographical reference for the searched title “Drenowski, 1907b” is:

Drenowski, A. K. (1907b) Vtori dopalnitelen prinos kam peperudnata fauna na Vitosha i okolnostta i. Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i knizhnina 22: 1—36 [In Bulgarian].


Back to the previous page