Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

В Националния природонаучен музей при БАН се проведе Първа национална среща на музейните педагози


5.3.2024 18:30

По инициатива на директора на Националния природонаучен музей при БАН, проф. Павел Стоев, на 1 март 2024, от 13:30 ч., в зала Левентис на музея се събраха музейни педагози от 20 национални, регионални и общински музея в страната, които обмениха опит в разработването и прилагането на образователни програми за своите посетители на природонаучни, археологически, антропологически, исторически и етнографски теми.

След приветствието на проф. Стоев към участниците, срещата продължи в три последователни панела по следните теми:

ПАНЕЛ 1: Ролята на музеите за осигуряване на съвременна образователна среда в контекста на неформалното образование;

ПАНЕЛ 2: Представяне на добри педагогически модели и практики в подкрепа на общото образование по съответните научни области;

ПАНЕЛ 3: Нови възможности за сътрудничество между музеите и образователните институции.

Всяка една от институциите представи различни аспекти от образователната си програма и интересни и иновативни подходи за работа с деца и възрастни. Темите на презентациите може да видите в програмата на събитието.

В последвалата дискусия участниците се обединиха около идеята за изграждането на музейна мрежа, в която взаимно да се подкрепят и да споделят ресурси за обмен на програми за неформалното образование в музеите, пътуващи изложби, развитието на общи проекти и прилагането на добри практики от България и Европа.

Специален гост на срещата беше д-р Тодор Петев, асистент в Нов български университет, който приветства инициативата и заяви своята подкрепа за развитието на такава музейна мрежа, за която предостави дигитални материали от своята библиотека.

На 2 март срещата продължи с представяне на музейните и научните колекции в Националния природонаучен музей при БАН и демонстрация на дигитализиране на музейни екземпляри, което активно се извършва в музея през последните 3 години като част от проект DiSSCo, финансиран по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура Разпределена система от научни колекции — България (DiSSCo-BG): Етап 1“.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/24030501-news_bg.html


Печат!