Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Изчезнала балканска популация на елена лопатар е била разселена от римляните чак до Британия


19.2.2024 18:30

На 13 февруари 2024 г. две научни статии, публикувани едновременно в двете научни списания — PNAS и Scientific Reports, бяха отразени от международните медии за приноса им в различни аспекти на еволюцията и разпространението на елена лопатар.

Статиите The 10,000-year biocultural history of fallow deer and its implications for conservation policy и Ancient and modern DNA track temporal and spatial population dynamics in the European fallow deer since the Eemian interglacial представят най-комплексното изследване по темата до момента като обръщат внимание на ролята на човека за разселването на вида, на значението му за лова, бита и културния живот на човешките общества от праисторическо време насам.

Сред авторите, които са водещи палеогенетици, археозоолози и палеонтолози е проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН. Той е един от авторите на концепцията на изследването. Резултатите, публикувани в статиите потвърждават изказаното от него предположение, че в Европа единствено на Балканите е доживяла местна популация на елен лопатар от времето на Ледниковата епоха. Тя е изтребена от прекомерен лов едва в края на Античността и началото на Средновековието. Новите изследвания показват, че именно от тази популация римляните са разселили вида чак до Британия.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/24021901-news_bg.html


Печат!