Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Проф. Николай Спасов е избран за член на Европейската академия на науките


22.8.2023 18:20

На редовното си заседание през август 2023 Научният съвет на Европейската академия на науките избра проф. Николай Спасов за свой редовен член в направление „Социални и хуманитарни науки“ във връзка с изследванията му върху ранната еволюция на човека. Проф. Спасов е третият българин удостоен с тази чест след председателя на БАН, акад. Юлиан Ревалски и проф. Владимир Димитров от Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН.

Европейската академия на науките (EURASC) е международна неправителствена и независима асоциация, чиято основна цел е насърчаването на научни европейски изследвания. Основана е през 1921 г. и реорганизирана с кралски указ от 17 декември 2003 г., издаден от Алберт II, крал на Белгия. Седалището на организацията е в Брюксел и тя е представена в 58 държави от целия свят както в Европейски съюз, така и в Азия, Африка, Америка и Океания. Тя обединява изтъкнати учени измежду най-добрите европейски изследователи и разпространява знания и технологии чрез публикации, международни срещи и семинари, онлайн конференции и др. Сред членовете ѝ до момента има 40 Нобелови лауреати.

Основните дейности на EURASC са свързани с насърчаване на фундаменталните изследвания и високите постижения в науката и технологиите; развитие на ефективно сътрудничество между учени и публични институции в световен мащаб; насърчаване на взаимодействието между фундаментални и приложни изследвания; принос към развитието на международни политики в областта на науката и технологиите.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/23082201-news_bg.html


Печат!