Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Центърът за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН проведе обучение за съвременни методи за изследване на прилепи


28.11.2022 19:30

Между 21 и 23 ноември 2022 г. в хижа Бачо Киро Центърът за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН проведе обучение за съвременни методи и техники за изследване на прилепи. На обучението присъстваха общо 17 курсисти от 6 града на страната. Сред участниците имаше студенти по биология и ветеринарна медицина, служители на природни паркове, спелеолози, експерти по биоразнообразие, доброволци и природолюбители.

Курсът продължи 3 дни и включваше лекции за биологията на прилепите и методите за тяхното проучване, практически занимания по опъване на мрежи, залагане на капани, вземане на проби и акустичен мониторинг. Организаторите обърнаха особено внимание на опазването, добрите практики и техниките за безопасност при работа с прилепи. Програмата приключи с посещение на пещера и мониторинг на прилепи в реални условия. Всички участници показаха завиден ентусиазъм и желание за учене и се справиха блестящо със задачите си.

Обучението стана повод за среща на чудесни млади изследователи, които се надяваме да станат наши доброволци и колеги в бъдеще!Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/22112801-news_bg.html


Печат!