Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Започва дигитализиране на научните колекции на Националния природонаучен музей при БАН


1.2.2021 20:20

С нов съвместен проект Националният природонаучен музй и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще дигитализират най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, съхранявани в научните хранилища на двата института. С провеждането на първата официална онлайн среща на екипите на 12 януари 2021 започна изпълнението на първия етап от проекта Разпределена система от научни колекции — България (DiSSCo–BG).

Целта на проекта е през 2027 г. да бъдат дигитализирани и достъпни онлайн значителна част от научните колекции с безгръбначни и гръбначни животни и палеонтологични материали на НПМ–БАН и хербариума, микологична, зоологични, палеоботанична и палинологична колекции и колекцията с живи растения на ИБЕИ–БАН. Очакванията на учените са да бъдат обхванати около 2 милиона колекционни единици и около 500 000 дигитални изображения на образци, свързани с базата данни.

През първата година от проекта акцентът е инфраструктурното и техническо обезпечаване на колекциите, разработване на политики за унифициране и стандартизиране на регламентите, свързани с достъпа до колекциите и техните бази-данни, избор на система за управление на бази данни и стандарти за дигитализация в съответствие с най-добрите практики на водещи институции. Финансовата помощ осигурена от Министерството на образованието и науката за първата година на проекта е в размер на 800 000 лева.

Двата института са обединени в консорциума Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България (DiSSCo-BG). Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020—2027.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/21020101-news_bg.html


Печат!