English | Български

Достъпност

Достъпност

Стараем се да бъдем отговорни при осъществяването на всички необходими настройки, за да направим нашия сайт достъпен. Клавиатурните команди са предназначени за хора, които изпитват трудност при работа с посочващи устройства, като мишка. По-долу е описанието на тези клавиатурни команди, които могат да бъдат използвани на този сайт:

1 — Начална страница.
2 — Посетете ни.
3 — Карта на сайта.
4 — Изследвания и колекции.
5 — e-Natura.
6 — Образование.
9 — За нас.
0 — Достъпност и клавиатурни команди (тази страница).
L — Смяна на езика.

В зависимост от вашия браузър, използвайте клавиатурните команди както следва:

— IBM PC
Firefox, Mozilla 1.6 и по-висока, Netscape 6 и по-висока — натиснете едновременно клавиши alt и цифрата/буквата.
Microsoft Internet Explorer 5 и по-висока — натиснете едновременно клавиши alt и цифрата/буквата, след това натиснете клавиш enter.

— Mac
Apple Safari, Firefox — натиснете едновременно клавиши ctrl и цифрата/буквата.