English | Български

Виолета Желязкова. Снимкa: (c) Боян Петров
Виолета Желязкова. Снимкa: (c) Боян Петров

Виолета Желязкова

(асоцииран сътрудник, член на Центъра за изследване и защита на прилепите)
телефон: 088 8432110; е-поща:

Родена на 8 януари 1991 г. в София.

Образование: Национален природонаучен музей — БАН, докторант; Софийски университет 'Свети Климент Охридски', магистър по Генетика и геномика и Алгология и микология, бакалавър по Молекулярна биология.


Изследователски интереси

Биология на пещерната гъба Pseudogymnoascus destructans, причинител на Болестта на белия нос при прилепите; биология на прилепите, популационна и консервационна генетика, комуникация на науката, работа с деца.

Текущи проекти

Генетична структура на популациите на Pseudogymnoascus destructans в Европа
Мониторинг на прилепните популации в България
Разработване и провеждане на детски ваканционни училища в музея
Представяне на музея на Софийския фестивал на науката и други научно-популяризаторски събития
Организация на студентски Клуб за научни дискусии в музея

Експедиции

Пещерна експедиция 'Пу'ва'ва', Хавайски острови — 2015
Национална пещерна експедиция 'Тененгебирге', Австрия — 2014
Национална пещерна експедиция 'Мая Арапит', Албания — 2009
Международна пещерна експедиция в Украйна — 2008
Множество пещерни експедиции в България

Публикации


Желязкова, В., Тошкова, Н., Горанов, С., 2016. Прилепите и пещерите. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 51—62. [PDF]

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Expedition Hawaii. — BBC Knowledge Bulgaria, vol. 72, 12/2015.

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Cave fungi. — In: Speleological Studies of Caves in Godech Municipality. Part 1. Sofia

Toshkova, N. L., Zhelyazkova, V. L., Puechmaille, S., Uzunov, B. A., Stoyneva-Gärtner, M. P., 2016. Review of the current status and future perspectives on Pseudogymnoascus destructans studies with reference to the species findings in Bulgaria. — Ann. Univ. Sof. 100 (2).

Petrov, B., Alexandrova, I., Karadakov, V., Georgieva, T., Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2014. Bats (Mammalia: Chiroptera) in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Species Diversity and Distribution. — Acta zoologica bulgarica, 65 (Suppl. 5): 117—128.

Желязкова, В., Тошкова, Н., 2011. Приказка за един музей и още нещо... — Екология, биология и биотехнология, 6/2011: 72—78.