English | Български
Where am I? > Home > Research & collections

Associates
Ana Nahirnić
— Antoaneta Georgieva, Dr
Antoniya Hubancheva
— Christiana Stomonyakova
— Dimitar Demerdzhiev, Dr
— Ilia Gjonov
Miroslav Slavchev, Dr
Nia Toshkova
— Nikolai Iliev, Dr
— Pencho Pandakov
Rumyana Kostova, Dr
Stanimira Deleva
Stoyan Goranov
— Teodora Ivanova, Dr
— Vasil Ivanov, Dr
— Velizar Simeonovski
— Viktor Gashtarov
Yurii Kornilev
Zdravko Kolev

Staff

Governing body


Pavel Stoev, Prof. Dr, Director
Stoyan Beshkov, Assoc. Prof. Dr, Deputy Director
Borislav Guéorguiev, Assoc. Prof. Dr, Scientific Director
— Sofia Gospodinova, Administrative Director

Scientific units


Palaeontology and Mineralogy Department
Georgi Markov, Assoc. Prof. Dr, Head of Department
Nikolai Spassov, Prof. Dr
Latinka Hristova, Sen. Assist. Dr
Nadezhda Karastoyanova, Dr
Chavdar Karov, MSc, mineralogist
Iliya Dimitrov, MSc, geologist
— Ralitsa Konyovska, fossil preparation and conservation

Botany Department
— Vasil Vutov, Sen. Assist. Dr
Salza Palpurina, Dr
Irina Gerasimova, MSc, botanist

Invertebrates Department
Stoyan Beshkov, Assoc. Prof. Dr, Head of Department
Pavel Stoev, Prof. Dr
Zdravko Hubenov, Prof. Dr
Borislav Guéorguiev, Assoc. Prof. Dr
Stanislav Abadjiev, Assoc. Prof. Dr
Stoyan Lazarov, Assoc. Prof. Dr
Nikolay Simov, Assoc. Prof. Dr
Mario Langourov, Sen. Assist. Dr
Rostislav Bekchiev, Sen. Assist. Dr
Boyan Zlatkov, Assist. Dr
Dragomir Dimitrov, Dr
Violeta Zhelyazkova, MSc, zoologist
— Fani Bozarova, technical assistant

Vertebrates Department
Zlatozar Boev, Prof. DSc, Head of Department
Petar Shurulinkov, Assoc. Prof. Dr
Georgi Popgeorgiev, Assoc. Prof. Dr
Vladislav Vergilov, Sen. Assist. Dr
Tihomir Stefanov, Dr
Assen Ignatov, Assist.
Ilya Acosta, MSc, zoologist
— Vera Hristova, technical assistant

Service units


Exposition Group
Nedko Nedyalkov, Dr, curator (Branch Asenovgrad)
— Panayot Dimitrov, chief conservator
— Martin Martinov, preparator
— Dimitar Plachiyski, technical assistant (Branch Asenovgrad)
— Milena Koleva, guide
— Veselina Chirova, guide

Administration
— Sofia Gospodinova, Administrative Director
— Milena Goranova, chief accountant
Sylvia Tosheva, public relations officer
— Liliya Borisova, librarian
— Veselina Lilova, human resources officer
— Nikolina Draganova, cashier, accounting
Ljubljana Gramenova, chief technical assistant — householder
— Emanoilka Manolova, cashier
— Neli Tsenova, cashier
— Vladimir Budev, finance controller