Къде съм? > Начало > Проект УСПЕХ


Проект УСПЕХ

Уважаеми преподаватели, за Ваше улесние, моля запознайте се с реда за организиране на посещенията по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ и следвайте описаните по-долу стъпки:
На вниманието на учителите, желаещи да посетят с учениците си Националния природонаучен музей по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ

1. Представител на училището се свързва с представител на НПМ-БАН на телефон: 087 9226573 и заявява желана дата и час за посещение, от кое училище, брой и възраст на учениците (евентуално и брой беседи), оставя телефон за обратна връзка. След като представителят на музея потвърди възможността за провеждане на беседите, преминавате към следващата стъпка.

2. Изпратете данните на училището, необходими за издаване на фактура (титуляр, адрес, БУЛСТАТ и МОЛ), на вниманието на главния счетоводител, г-жа Милена Горанова на е-поща: . Посочете за колко ученици и колко беседи ще заплатите. Цената за посещение се изчислява, като броят на учениците се умножи по 2.00 лв. (ръководителят на групата не заплаща за посещението си), а броят беседи се умножи по 20.00 лв. Беседите на чужд език се заплащат по 40.00 лв.

3. Плащането се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО БАНКОВ ПЪТ!
Титуляр: НПМ-БАН
Обединена Българска Банка, клон Раковски
IBAN: BG38 UBBS 8002 3107 9172 10
BIC: UBBS BGSF

4. След постъпването на сумата по банковата сметка на музея, счетоводството издава фактура, която задължително следва да съдържа текст: 'Разходът е извършен по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ'.

5. В момента на посещението готовите фактури, заедно със съответния брой входни билети, се получават на билетната каса на музея.

Желаем Ви приятно и ползотворно посещение в Националния природонаучен музей!

Проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ (1)
Проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ (2)