Къде съм? > Начало > Проект УСПЕХ

Био игри bio-game.org

Проект УСПЕХ

Уважаеми преподаватели, за Ваше улесние, моля запознайте се с реда за организиране на посещенията по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ и следвайте описаните по-долу стъпки:
На вниманието на учителите, желаещи да посетят с учениците си Националния природонаучен музей по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ

1. Представител на училището се свързва с г-жа Ирина Герасимова — експерт в НПМ-БАН на телефон: 087 9226573 или 088 9789380 и заявява желана дата и час за посещение, от кое училище, брой и възраст на учениците (евентуално и брой беседи), оставя телефон за обратна връзка. След като г-жа Герасимова потвърди възможността за провеждане на беседите, преминавате към следващата стъпка.

2. Изпратете данните на училището, необходими за издаване на фактура (титуляр, адрес, БУЛСТАТ и МОЛ), на вниманието на главния счетоводител, г-жа Милена Горанова на е-поща: . Посочете за колко ученици и колко беседи ще заплатите. Цената за посещение се изчислява, като броят на учениците се умножи по 2.00 лв. (ръководителят на групата не заплаща за посещението си), а броят беседи се умножи по 20.00 лв. Беседите на чужд език се заплащат по 40.00 лв.

3. Плащането се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО БАНКОВ ПЪТ!
Титуляр: НПМ-БАН
Обединена Българска Банка, клон Раковски
IBAN: BG38 UBBS 8002 3107 9172 10
BIC: UBBS BGSF

4. След постъпването на сумата по банковата сметка на музея, счетоводството издава фактура, която задължително следва да съдържа текст: 'Разходът е извършен по проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ'.

5. В момента на посещението готовите фактури, заедно със съответния брой входни билети, се получават на билетната каса на музея.

Желаем Ви приятно и ползотворно посещение в Националния природонаучен музей!

Проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ (1)
Проект BG051PO001-4.2.05-УСПЕХ (2)