Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Афганит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Афганит — образци [изглед галерия]


В тънки жили, прорязващи кристали на лазурит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Афганит — образец 0283
0283
Афганистан

Афганит — образци — 1
страница 1