Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Анортит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Анортит — образци [изглед галерия]


Рядка съставка на мафични плутониеви и вулканични скали; в някои метаморфни скали; в метаморфозирали карбонатни скали; заедно със залежи на корунд (Anthony et al., 2001—2005).
Орегонски слънчев камък — образец 0723
0723
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0447
0447
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0008
0008
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0038
0038
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0446
0446
САЩ
Битовнит — образец 0133
0133
Мексико
Битовнит — образец 0284
0284
Мексико
Битовнит — образец 0484
0484
Мексико
Лабрадорит — образец 0677
0677
Мадагаскар
Дъгов лунен камък — образец 0416
0416
Шри Ланка

Анортит — образци — 12
страница 1 от 2 следваща последна