Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Битовнит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Битовнит — образци [изглед галерия]


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 10:90 до 30:70.
Битовнит — образец 0133
0133
Мексико
Битовнит — образец 0284
0284
Мексико
Битовнит — образец 0484
0484
Мексико

Битовнит — образци — 3
страница 1