Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Антигорит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Антигорит — образци [изглед галерия]


Обикновено замества ултрамафични скали; като заместващ на силициеви доломитни скали по протежение на контактите с диабазови пластове (Anthony et al., 2001—2005).
Антигорит — образец 0144
0144
Африка
Антигорит — образец 0296
0296
Африка
Антигорит — образец 0155
0155
Индия
Антигорит — образец 0110
0110
Афганистан
Антигорит — образец 0149
0149
Индия
Антигорит — образец 0151
0151
Индия
Антигорит — образец 0158
0158
Индия
Бовенит — образец 0152
0152
САЩ
Серпентинов жад — образец 0615
0615
Китай
Серпентинов жад — образец 0614
0614
Китай

Антигорит — образци — 10
страница 1