Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серпентинов жад


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серпентинов жад — образци [изглед галерия]


Скала; плътна криптокристална смес от минерали от серпентиновата група, главно антигорит. Също известен като синшански жад.
Серпентинов жад — образец 0615
0615
Китай
Серпентинов жад — образец 0614
0614
Китай

Серпентинов жад — образци — 2
страница 1