Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Власовит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Власовит — образци [изглед галерия]


Късна фаза в нефелинови сиенити, сиенитни пегматити и по протежението на контактната зона на диференциран алкален масив (масив Ловозеро, Русия) (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Власовит — образец 0006
0006
Канада

Власовит — образци — 1
страница 1