Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Чароит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Чароит — образци [изглед галерия]


В калиеви фелдшпатни метасоматити при контакта на нефелин и егиринови сиенити с варовици (Anthony et al., 2001—2005).
Чароит — образец 0530
0530
Русия

Чароит — образци — 1
страница 1