Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хромдравит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хромдравит — образци [изглед галерия]


Някои източници сочат, чe ‘хромтурмалинът’ всъщност представлява минерала хромдравит.
Хромдравит — образец 0559
0559
Танзания
Хромдравит — образец 0525
0525
Източна Африка

Хромдравит — образци — 2
страница 1