Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Пироп


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Пироп — образци [изглед галерия]


Пироп — образец 0050
0050
Кот д’Ивоар
Пироп — образец 0662
0662
Кот д’Ивоар
Хромов пироп — образец 0657
0657
САЩ
Хромов пироп — образец 0289
0289
САЩ
Серия пироп-алмандин — образец 0141
0141
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0125
0125
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0005
0005
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0621
0621
Танзания
Родолит — образец 0647
0647
Източна Африка
Родолит — образец 0660
0660
Източна Африка

Пироп — образци — 34
страница 1 от 4 следваща последна