Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Променящ цвета си гранат


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Променящ цвета си гранат — образци [изглед галерия]


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав. Проявява промяна на цвета при дневна светлина и при изкуствено осветление.
Променящ цвета си гранат — образец 0272
0272
Мадагаскар
Променящ цвета си гранат — образец 0120
0120
Мадагаскар

Променящ цвета си гранат — образци — 2
страница 1