Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия пироп-алмандин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия пироп-алмандин — образци [изглед галерия] (страница 2)


Междинен по състав между пироп и алмандин; включва т. нар. родолит.
Родолит — образец 0653
0653
Танзания
Родолит — образец 0636
0636
Африка
Родолит — образец 0637
0637
Източна Африка
Родолит — образец 0731
0731
Танзания

Серия пироп-алмандин — образци — 14
първа предишна страница 2 от 2