Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Меланит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Меланит — образци [изглед галерия]


От гръцката дума μελανός (меланос), ‘черен’. Черна, съдържаща титан, разновидност на граната андрадит.
Меланит — образец 0067
0067
Южна Африка
Меланит — образец 0515
0515
Южна Африка
Меланит — образец 0517
0517
Южна Африка
Меланит — образец 0634
0634
Африка
Меланит — образец 0641
0641
Южна Африка
Меланит — образец 0645
0645
Южна Африка

Меланит — образци — 6
страница 1