Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Демантоид


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Демантоид — образци [изглед галерия]


От архаичната немска дума ‘Demant’, означаваща ‘диамант’, в алюзия за много силния му блясък, наподобяващ този на диамант. Зелена разновидност на андрадита.
Демантоид — образец 0143
0143
Намибия
Демантоид — образец 0240
0240
Намибия

Демантоид — образци — 2
страница 1